Despre noi

        

         Palatul Copiilor, Municipiul Ploieşti (Casa Pionierilor Ploieşti, înainte de decembrie 1989) este o instituţie reprezentativă pentru învăţământul prahovean, înfiinţată în anul 1950, având 65 de ani de existenţă, instituţie al cărei prag este trecut săptămânal de peste 2,300 de copii prin cele 18 cercuri ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive.
           Începând cu 1 septembrie 2011, Palatul Copiilor Municipiul Ploieşti are ca filială Clubul Copiilor, orașul Breaza. 

         

         Palatul Copiilor Municipiul Ploieşti este o instituţie cu activităţi în timpul liber al copiilor, în afara orelor de şcoală, pe parcursul întregii săptămâni, specializată în domeniul educaţiei nonformale. Copiii cu activitate şi performanţe deosebite participă la concursuri, festivaluri, expoziţii, concerte la nivel judeţean, regional, interjudeţean, naţional şi internaţional, schimburi interculturale, turnee artistice în ţară şi străinătate, proiecte europene: Comenius, Europe at School, Spring Day, Regio.

         Viaţa copiilor la palat este « O JOACĂ – cu finalitate educativă şi performanţă »,  o relaţie de prietenie cu alţi copii, cu profesorii ce-i îndrumă, cu lumea întreagă prin accesul la Internet. Cadrul oferit satisface dorinţa / nevoia copiilor, a adolescenţilor de: autonomie, de exercitare de responsabilităţi. Aflaţi printre “egali”, copiii se simt bine, se manifestă liber, îndrăznesc mai mult, trăiesc un sentiment de siguranţă în conformitate cu viaţa, profesorul este un partener şi un îndrumător al activităţii, realizatorii şi evaluatorii sunt înşişi copiii.

         Palatul Copiilor din Municipiul Ploieşti este o instituţie de învăţământ coordonată şi finanţată prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova de Ministerul Educaţiei Naţionale şi funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat cu Ordinul MEN nr. 5567/ 7.10.2011, activitatea copiilor la cercuri fiind GRATUITĂ.

 

CADRELE DIDACTICE

 

Palatul Copiilor Ploiești
1. Muzică vocal – instrumentală - prof. Silviu Anghel - DIRECTOR
2. Matematică aplicată în tehnica de calcul-Informatică  - prof. Ramona Cantaragiu

3. Pictură - prof. Simona Suteu
4. Gimnastică ritmică- prof. Maria Anghel 
5. Balet - prof. Alina Zahariuc 
6. Dans modern - prof. Robert Zahariuc 
7. Cenaclu literar-creaţie literară  prof. Mirabela Serban
8. Cultură şi civilizaţe engleză - prof. Aurelia Filip
9. Muzică vocal - instrumentală -  prof. Iulian Anghel 
10. Cultura si Civilizatie Franceza - prof. Andreea Preda 
11. Muzică vocal - instrumentală - prof. Bogdan Găzdac 
12. Etnografie / Folclor - prof. Sorin Petre
13. Muzica populara - prof. Cristina Nicoleta Stănescu
14. Creaţie confecţii - prof. Dumitra Poenaru
15. Teatru / Teatru de revistă -  prof. Cristina Bivolan 
16. Aeromodele-rachetomodele -  prof. Marius Săvulescu 
17. Muzică uşoară -  prof. Cristinel Florea
18. Şah -  antrenor Petre Grigore


Clubul Copiilor Breaza
1. Şah-prof. Cătălin Dobrin
2. Arte Marţiale-prof. Adrian Manea
3. Muzica Populară-prof. Alina Botoacă
4. Karting-prof. Adrian Ionescu
5. Educaţie pentru cetăţenie democratică-prof. Ioana Paraschiv